Jump to content
Cover for På svenska! 1 studiebok engelska
Isbn: 978-91-7434-761-6
Publisher: Folkuniversitetets förlag
Category:
Language & Dictionaries
Accessible since: September 2020

E-book

På svenska! 1 studiebok engelska

På svenska! 1 är en nybörjarkurs i svenska som främmande språk. Den vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal. På svenska! 1 täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (GERS/CEFR).
Kursen kan även vara lämplig i andra typer av utbildningar på motsvarande nivå, t.ex. sfi, studieväg 3 kurs C.

Läromedlet består av en lärobok (inklusive ljud på nätet), en övningsbok samt en studiebok (denna titel). Lyssna på www.pasvenska123.se

Studiebok
Studieboken, som finns på flera språk, innehåller en kort presentation av svenskt uttal och svensk grammatik samt en alfabetisk ordlista och fraslista.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone